Економічний енциклопедичний словник

Нові індустріальні країни — країни, різні за своїми національними та історичними ознаками, для яких характерні стрімкий розвиток, сталі й високі темпи зростання економіки, успіхи в індустріалізації, створенні багатьох видів сучасних наукомістких галузей. За класифікацією ООН, до них належать 8 країн: Сінгапур, Гонконг, Тайвань, Південна Корея, Малайзія, Аргентина, Бразилія, Мексика. Економіка Н.і.к. характеризується розвитком приватного сектора та акціонерних компаній (приватної і колективної власності); створенням сприятливих умов для підприємництва, експортною спрямованістю виробництва. Надзвичайно важливу роль відіграє економічна діяльність держави, зокрема в розробці довготермінової економічної стратегії, здійсненні структурних змін, нагромадженні капіталу, розвитку освіти (а отже, поліпшенні якості робочої сили), стимулюванні науково-технічного прогресу та ін. шляхом надання субсидійних кредитів, звільнення від податків або пільгового оподаткування, надання безоплатної інформації стосовно нових технологій тощо. Внаслідок цього лише в азійських Н.і.к. національний доход на душу населення в XX ст. зріс майже у 20 разів, а за рівнем конкурентоспроможності економіки Гонконг і Сінгапур впритул наблизилися до США, Японії. Вони також посіли належне місце серед провідних фінансових центрів світу. Частка Н.і.к. у світовому експорті з 1977 по 1998 зросла у 4,6 разу. Важлива ознака економіки Н.і.к. — розміщення в них частини виробничих циклів найбільших ТНК, формування могутніх національних корпорацій, діяльність яких має транснаціональний характер. Приблизно третина ВВП цих країн створюється в межах другої економіки, яка підпорядковується діяльності ТНК. Досвід Н.і.к. свідчить, що основа розвитку сучасної економіки — нові науковомісткі, передусім інформаційні, технології та гнучкий господарський механізм, в якому важлива роль відводиться державному регулюванню. Водночас у деяких Н.і.к. зростала зовнішня заборгованість. Так, обсяг зовнішнього національного боргу Бразилії 1996 становив 19% ВВП, 2001 — 41%; Аргентини — відповідно 33 і 45% ВВП; Мексики — 40 і 23% ВВП.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити