Економічний енциклопедичний словник

Номінальна заробітна плата — сума грошей, яку отримує найманий працівник за продаж своєї робочої сили та, частково, результативності праці. її розміри не дають реального уявлення про життєвий рівень працівника, рівень його споживання. Водночас без показника Н.з.п. неможливо обчислити реальну заробітну плату. Для отримання показника реальної заробітної плати із Н.з.п. вирахують насамперед суму податків, які сплачує працівник до бюджету держави і фондів соціального страхування. Так, погодинна заробітна плата (Н.з.п.) американського працівника 1990 становила 10,2 дол., 2003 — 15,4 дол.; у т.ч. у сфері будівництва — відповідно 13,4 і 19 дол.; в обробній промисловості — 10,8 і 15,7 дол.; роздрібній торгівлі — 7,7 і 11,9 дол.; інформаційній сфері — 13,4 і 21 дол.; фінансовій і страховій сфері — 10,4 і 18,4 дол.; спеціалістів з обслуговування техніки — 14 і 22,5 дол.; у сфері охорони здоров'я та соціального страхування — 10 і 16 дол. Щотижнева заробітна плата цих категорій працівників за відповідні роки становила загалом 349 і 517 дол.; 513 і 727 дол.; 436 і 636 дол.; 236 і 367 дол.; 480 і 761 дол.; 505 і 802 дол.; 320 і 516 дол. У 1990 середньомісячна заробітна плата робітників і службовців в Україні становила приблизно 240 крб (2880 крб на рік), а середньомісячна мінімальна — 70 крб. У 1995 щомісячна Н.з.п. в Україні становила 73 грн, 2000 — 230, 2003 — 462, 2004 — 580 грн; у доларовому еквіваленті це відповідно 88,5; 82,2; 87 дол., 2004 — 108,8 дол. Н.з.п. виконує функцію матеріального стимулювання праці, розподільчу і відтворювальну. Розподільча полягає в розподілі трудових ресурсів за галузями і регіонами, у професійно-кваліфікаційному розрізі; відтворювальна передбачає, що її рівень повинен забезпечити відтворення робочої сили нормальної якості.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити