Економічний енциклопедичний словник

Норма амортизації — відношення встановленої величини амортизаційних відрахувань за певний період до балансової вартості основних виробничих фондів, виражене у відсотках. З допомогою H.a. визначають частку вартості основних фондів, яка переноситься на продукцію, що виробляється. У такий спосіб накопичуються кошти в амортизаційному фонді, який використовується для відновлення основних фондів після їх фізичного зношення. H.a. встановлюється диференційовано за конкретними видами основних фондів у галузях залежно від умов їх експлуатації. Річні H.a. окремих об'єктів основних засобів у різних країнах світу неоднакові. У США в 90-х XX ст. для будівель і споруд використовувалися H.a. 1,9—5,6%;для устаткування (крім автомобілів та устаткування в офісах) — 6,6-8,3%; для офісного устаткування — 35—33,3%. Загалом середня H.a. для устаткування становила 13,3%, а для будівель і споруд — 3,7%. У Німеччині така норма для виробничих будівель і споруд становила 4%, для виробничих машин і устаткування — 10, для комп'ютерів і конторського обладнання — 20, для автомобілів — 20— 25%. Водночас для виробничих будівель і споруд дозволяється застосовувати прискорені H.a. в 10% у перші 4 роки їх використання, 5% — у наступні З роки і 2,5% — 18 наступних років. Стосовно машин і устаткування у перші 3 роки дозволяється потрійне збільшення H.a., житлового фонду — від 10 до 20% у перші 5-7 років і до 7% — у наступні 5 років. H.a. впливає на темпи оновлення основних фондів, а отже, на інтенсивність впровадження досягнень науки і техніки у виробництво. H.a. встановлюється й залежно від економічно ефективного і доцільного періоду використання основних виробничих фондів з урахуванням темпів їх фізичного та морального зношення. За посилення міжнародної конкуренції держава активно впливає на прискорення H.a. В Україні під час кризи в першій половині 90-х відбулося катастрофічне зменшення H.a.: з 10—12% (від рівня ВНП, що вважалося нормою) до 3—4%, що унеможливило навіть просте відтворення основних фондів, а показник їх зношення перевищував показник упровадження. Внаслідок цього та інших чинників фізичне зношування основних фондів у промисловості України у 90-х зросло з 60 до 70%, моральне — з 90 до 95%.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити