Економічний енциклопедичний словник

Норма додаткової вартості — відношення додаткової вартості до змінного капіталу, яке характеризує ступінь експлуатації у сфері безпосереднього виробництва, обміну і розподілу. Визначається у відсотках за формулою. Джерела додаткової вартості: додаткова праця найманого працівника; праця підприємця, менеджерів вищої і середньої ланок, що не належать до осіб найманої праці; синергічний ефект, що виникає внаслідок взаємодії робочої сили із засобами та іншими факторами виробництва. Обчислення Н.д.в. у марксистській економічній літературі мало серйозні недоліки, оскільки марксизм єдиним джерелом вартості (у т.ч. додаткової) вважає лише працю найманих працівників у сфері безпосереднього виробництва, не беручи до уваги підприємницьку діяльність власників засобів виробництва, працю лікарів, учителів, інших категорій сукупного працівника, а також соціальні витрати держави. Якщо враховувати лише сферу безпосереднього виробництва і додаткову вартість, створену найманим працівником, то кількісно відношення додаткової вартості до змінного капіталу і відношення додаткової праці до необхідної праці збігаються. Н.д.в. у такому разі показує, як розподіляється новостворена вартість (V + т) між капіталістом і найманим працівником і яку частина робочого дня він працює на відтворення робочої сили, а яку привласнює власник засобів виробництва. Масштаби привласнення капіталістом додаткової вартості залежать від її маси, а вона — він Н.д.в. робочої сили найманих працівників і визначається за формулою. Н.д.в. — категорія лише капіталістичного способу виробництва. На нижчій стадії капіталізму (початок XVI ст,— кінець XIX ст.) цей показник набув найбільших значень після промислової революції кінця XVIII— початку XIX ст., результатом якої стало формування технологічного способу виробництва, що базується на машинній праці. Це зумовило зростання продуктивності та інтенсивності праці. В середині XIX ст. Н.д.в. в Англії становила приблизно 100%. Внаслідок боротьби робітничого класу робочий день наприкінці XIX ст. було скорочено з 14 до 10—12 год, а в перші десятиліття XX ст. — до 8 год. Із зростанням продуктивності праці в цей період зростає і показник Н.д.в.: 1929 в США він становив приблизно 190%, у другій половині XX ст. темпи його зростання уповільнилися. Зокрема, у США в 1874—1900 приріст реальної заробітної плати відставав від темпів зростання продуктивності праці на 40%, в 1900-1939 - на 17%, а 1959-1994 - відповідно на 1,8 і 1,2%. З середини 50-х із початком НТР, формуванням технологічного способу виробництва, що базується на автоматизованій праці, почалося формування працівника нового типу (див. Працівник нового типу), що зумовило зростання вартості товару "робоча сила". Паралельно вдосконалювалися форми й методи організації виробництва та праці, впроваджувалися новітні форми (бригадна форма організації праці, система участі у прибутках, виробничої демократії, якості життя та ін.), внаслідок чого частина високооплачуваних найманих працівників (насамперед з високою кваліфікацією) стала привласнювати частку додаткового прибутку, а отже, й додаткової вартості, що призвело до деякого зниження Н.д.в. В СРСР H.д.в. становила 130—170%, а в окремих галузях відхилялась як в один, так і в другий бік: у швейній — 135,4%, у плодоовочевій — 45, у трикотажній промисловості — 513,2, у машинобудуванні — 108,4, у тютюновій — 3135%. Висока Н.д.в. в СРСР пояснювалася нижчими якістю робочої сили, самосвідомістю працівників, організованістю робітників і службовців, формальним характером укладання колективних договорів та ін.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити