Економічний енциклопедичний словник

Норма нагромадження — узагальнений показник інтенсивності процесу нагромадження. Визначається як: 1) відношення фонду нагромадження (частини додаткового продукту, що спрямовується на нагромадження) до національного доходу, або ВНП; 2) відношення фонду нагромадження до величини раніше накопиченого національного багатства в матеріальній формі. Точнішим є перший спосіб визначення. В цьому випадку Н.н. характеризує співвідношення між фондом нагромадження і фондом споживання. У статистиці розвинених країн ведуться підрахунки, які виражають відношення загального обсягу валових або чистих інвестицій до ВНП. Основне джерело нагромадження — додатковий продукт, що використовується для розширеного виробництва, будівництва об'єктів соціального і культурного призначення, створення страхових запасів і суспільних резервів. Розширене виробництво передбачає: 1) виготовлення не лише певної кількості засобів виробництва на відновлення зношених протягом року засобів і предметів праці (фонд заміщення), а й надлишку, який буде використано для будівництва нових фабрик, заводів, а отже, додаткової кількості працівників, що потребуватиме виділення з фонду нагромадження коштів для виробництва додаткових предметів споживання. За рахунок фонду нагромадження здійснюється виробниче і невиробниче нагромадження. Н.н. виробничого визначається як відношення фонду виробничого нагромадження до національного доходу, або до ВНП; вона є одним з вирішальних факторів зростання національного доходу, його темпів. За стабільної фондовіддачі ці два показники (Н.н. виробничого і темпи приросту національного доходу) перебувають у прямо пропорційній залежності, що дало підставу окремим економістам назвати інвестиції рушійною силою економічного прогресу. За НТР у фонді виробничого нагромадження провідну роль відіграють інвестиції в науку і вдосконалення робочої сили. У США, зокрема, у 90-х на такі інвестиції і джерела економічного зростання спрямовувалося до 70% усіх капіталовкладень. З середини 50-х до середини 90-х Н.н. (вимірювалася відношенням фонду нагромадження до ВНП) у США становила в середньому 17% (1998 — 15%), в Японії — понад 30%, що стало одним з важливих чинників зменшення розриву між науково-технічним і економічним потенціалами цих країн. Досвід багатьох країн світу свідчить, що високі темпи економічного зростання (понад 7%) упродовж тривалого періоду можливі, якщо Н.н. щодо ВВП становить бл. 30%. В Китаї, наприклад, у 1977-2002 (крім 1989- 1990) Н.н. становила бл. 35%. Тому Н.н. слід підвищити з бл. 20% у 2000-2003 до 25-30%. Істотного значення для досягнення оптимальної Н.н. набувають зниження матеріаломісткості, енергомісткості, активна амортизаційна, структурна політика держави та ін. Сучасним методом прискорення науково-технічного розвитку, оптимізації фонду нагромадження є широке використання лізингу (див. Лізинг). На оптимізацію фонду споживання і фонду нагромадження суттєво впливає інтенсифікація суспільного виробництва.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити