Економічний енциклопедичний словник

Нормативи — 1) узагальнена (охоплює економічні, технічні, організаційні та ін. показники) норма, яка встановлюється для широкого кола однорічних економічних явищ і процесів, згідно з якою виконуються певна робота або програма; 2) складові (елементи) норм. Основними Н. економічної діяльності є витрати живої праці (до яких належать тарифні сітки, трудомісткість продукції або робіт та ін.); використання знарядь праці (показники інтенсивного використання обладнання, коефіцієнти змінності); використання предметів праці (питомої ваги сировини, матеріалів, електроенергії на одиницю продукції, коефіцієнти корисної дії енергії, палива); Н. якості продукції та робіт (матеріаломісткість робіт чи продукції, структурна працемісткість робіт, коефіцієнт якості праці).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити