Економічний енциклопедичний словник

Нормативи економічні — форма державного контролю за витрачанням ресурсів (а отже, встановлення залежності між ресурсами підприємства і кінцевими результатами виробництва). Повніше сутність Н.е. розкривається у виконуваних ними функціях: 1) регулятивній (означає упорядкування фінансових відносин підприємств, фірм і компаній з державним бюджетом, між собою та іншими структурами за допомогою показників капіталовкладень, ефективності їх використання, норми прибутку тощо); 2) стимуляційній (спонукають до ефективнішого використання ресурсів шляхом застосування нормативів плати за них); 3) розподільчій (реалізується через механізм нормативного розподілу прибутків чи доходів та ін.); 4) контрольній (завдяки застосуванню показників рентабельності, оборотності оборотних коштів та ін.). Важливою умовою ефективного використання Н.е. є їх стабільність, встановлення на рівні передових досягнень та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити