Економічний енциклопедичний словник

Норми в науці — загальноприйняті морально-етичні правила поведінки вчених у сфері наукової діяльності, регулятори їх поведінки в науковому колективі, що не мають статусу юридичних законів. Розрізняють методологічні та етичні Н. в н. Методологічні регламентують способи отримання та перевірки елементів нового наукового знання, а також включення їх до загальної системи науки. Це відомі й прийняті в кожній науковій дисципліні критерії науковості дослідницької діяльності, обґрунтування гіпотез, підтвердження результатів проведених досліджень та ін. Етичні Н. в н. — основа професійної етики вчених, сукупність моральних норм, етичних імперативів, що історично склалися в науці та удосконалюються в процесі її розвитку. Вони, з одного боку, є похідними від мети та методів науки, оскільки дотримання норм повинно гарантувати достовірність нового наукового знання, з іншого — визначає характер міжособистісних стосунків у науковому колективі та його моральну атмосферу, є моральним регулятором поведінки вчених, що узгоджує таку поведінку з потребами науки. Н. в н. є: передання корисних результатів наукових досліджень у розпорядження суспільства, спрямування інтересів ученого лише на пізнання істини і служіння науці й народу, критичне ставлення до отриманих раніше знань, у т.ч. авторитетними науковцями, публічна критика помилок, помічених у дослідженнях інших учених, непримиренність до можливого використання результатів наукових пошуків не в інтересах суспільства (наприклад, до винаходів, застосування яких може призвести до знищення людства).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити