Економічний енциклопедичний словник

Норми моральні — загальновизнані правила, які опираються на моральні цінності людства: регулюють поведінку людей, а отже, визначають взаємини між ними і є ефективним засобом забезпечення нормальної життєдіяльності суспільства. їх основою є відповідність людських дій і вчинків категоріям добра і зла, справедливості і несправедливості. Етичні вимоги до людей значно ширші за юридичні. Н.м. реалізуються у вчинках, моральних якостях особистості, її життєвій позиції і стосунках між людьми. Формування Н.м. залежить від конкретно-історичних умов розвитку суспільства, зокрема, від економічних, соціальних, правових, політичних, культурних і національних відносин, їх здатності передаватися від покоління до покоління. Найбільш загальні Н.м. отримали назву "моральні принципи". Значна частина з них відображає принципи християнської моралі. Нерідко Н.м. об'єднують у кодекси професійної, ділової етики. Зокрема, на моральній відповідальності ґрунтується етика підприємницької діяльності, принципи господарювання (див. Принципи християнської економіки).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити