Економічний енциклопедичний словник

Норми соціальні — сукупність принципів, правил і вимог, які висуває суспільство, соціальна група до своїх членів і колективів, що визначають усталені форми їх соціальної взаємодії для досягнення спільної мети. Існування Н.с. зумовлене інтересами та цілями суспільства. Розрізняють обов'язкові Н.с., які суворо контролюються (такі норми підтримуються силою закону, діють передусім у сфері економіки), і рекомендаційні (норми-орієнтири), яких бажано дотримуватися тому, що це схвалює суспільство, певна соціальна група — вони виникли, функціонують і розвиваються у вигляді звичаїв, традицій і спираються на силу громадської думки. За масштабами застосування виділяють Н.с. універсальні (спираються на вимоги загальноприйнятої системи цінностей, мають здебільшого законодавчу основу та поширюються на всіх членів суспільства) і спеціальні (регулюють окремі сторони життєдіяльності суспільства — трудові, політичні, національні, моральні та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити