Економічний енциклопедичний словник

Ноу-хау — форма інтелектуальної власності у вигляді сукупності технічних, гуманітарних, економічних (в т.ч. комерційних, фінансових тощо) та інших знань, втілених у відповідній документації, навичках і виробничому досвіді, що мають цінність і необхідні для вдосконалення економічної системи на мікрорівні. Основними елементами Н.-х. є: 1) техніко-технологічні знання, практичний економічний, організаційний, управлінський та інший досвід, що мають вартість і не забезпечені патентним захистом. Охоплюють не- запатентовані технологічні процеси, інформацію про передові методи організації виробництва, іншу інформацію виробничого характеру, недоступну широкій громадськості. Компонентами Н.-х. є формули, документація і схеми організації виробництва, характеристики технології виготовлення товару, знання в галузі маркетингу, менеджменту, навики проведення досліджень та ін.; 2) сукупність різних знань і наукового, виробничого, адміністративного, фінансового, комерційного або іншого досвіду, що використовуються у діяльності підприємства, фірми, компанії; Н.-х. вважається власністю цих структур, як і патенти на винахід, товарні знаки, авторські права. Обмін Н.-х. може здійснюватися за згодою між підприємствами шляхом передання документації, організації навчання працівників, участі спеціалістів у промисловому виробництві. Н.-х. переважно здійснюється через передання патентних прав, продаж виробів, але інколи підписують домовленості, об'єктом яких є лише Н.-х. Передання інформації на зразок Н.-х. передбачається за контрактом у таких формах: технічна документація (креслення, проекти, схеми, техніко-економічне обґрунтування, технологічні карти, методики, розрахунки, формули тощо); усна інформація та демонстрація, під час якої повідомляються технічні відомості, передаються досвід, навички, прийоми роботи, виготовлені зразки технічних об'єктів, ознайомлення з якими розкриває закладені у них конструкторські та інші рішення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити