Економічний енциклопедичний словник

Автоматизація виробництва — вищий етап розвитку техніки та виробництва, коли машини створюють нові машини, а керують роботою машин автоматичні пристрої під контролем людини. Людина звільняється не лише від ручної праці, а й від виконавських і частково від нетворчих розумових функцій. Вона лише контролює роботу машин, займається їх налагодженням. Автомати все частіше виконують функції управління і контролю. З середини 70-х XX ст. почався якісно новий етап A.в., пов'язаний з електронною автоматизацією матеріального виробництва і обігу, науково-технічної творчості та розгортанням інформаційно-комп'ютерної революції. Найважливішою ознакою A.в. є поява інформаційної техніки, що спирається на найновіші комп'ютери та системи зв'язку. Ця техніка проникає в усі сфери суспільного життя: науку, освіту, виробництво, виховання тощо. Почалася A.в. із впровадження і швидкого розвитку мікропроцесорів на великих інтегральних схемах, що зумовило мікропроцесорну революцію і появу комп'ютерів п'ятого покоління, здатних "розуміти" мову людини, здійснювати цілий комплекс інтелектуальних операцій. Мікропроцесорна революція — матеріальна основа створення промислових "інтелектуальних" роботів третього покоління, які за допомогою сенсорної системи сприйматимуть інформацію про навколишні події, оброблятимуть її за допомогою найновіших комп'ютерів і передаватимуть у свій виконавчий механізм. Це створює реальну передумову комплексної автоматизації виробництва, формування "безлюдних виробництв" чи навіть заводів — автоматів, на яких найповніше діятиме закон зменшення живої (але найскладнішої праці, а отже, зростатиме синергічний ефект) і збільшення уречевленої праці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити