Економічний енциклопедичний словник

Нуліфікація — різновид грошової реформи, що передбачає оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними з одночасною заміною їх новими. Використовується здебільшого у період гіперінфляції. За обміну старих грошових знаків на нові з незначним співвідношенням Н. фактично збігається з девальвацією. Проте подолати інфляцію лише за допомогою Н. неможливо, оскільки запровадження в обіг замість знецінених нових грошових знаків нерідко супроводжується їх швидким знеціненням. Тому Н. може використовуватися як важіль стабілізації грошової системи лише у сукупності з системою заходів, спрямованих на стимулювання виробництва якісних товарів і послуг, подолання структурних диспропорцій, дефіцитів державного бюджету і платіжного балансу тощо.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити