Економічний енциклопедичний словник

Банківська офшорна зона — різновид офшорної зони, яка використовується економічними суб'єктами для проведення банківських операцій з нерезидентами на вигідніших (порівняно з національними) умовах для збільшення капіталу. Водночас інші суто фінансові операції у Б.о.з., як правило, заборонені (зокрема, операції з цінними паперами), а проведення банківських операцій регулює держава. Для залучення іноземного капіталу в таких зонах встановлюються податкові та інші пільги, зокрема економічні суб'єкти звільняються від обов'язкових внесків до фонду захисту банківських вкладів, не встановлюється величина банківського капіталу та інші банківські нормативи, не ставиться вимога резервування депозитів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити