Економічний енциклопедичний словник

Облігація (лат. obligatio — зобов'язання) — вид цінного папера на пред'явника, що є борговим зобов'язанням позичальника (емітента О.) повернути кредитору (покупцю О.) в обумовлені терміни позичену суму і виплатити заздалегідь встановлену суму доходу у формі певного відсотка від номінальної вартості О. О. — одна з форм фіктивного капіталу, який, своєю чергою, є одним із засобів перерозподілу реального капіталу між галузями і сферами господарювання на національному і міжнародному рівнях. Так, щоденний обсяг операцій на світовому ринку О. за 1990-2000 збільшився зі 190 до 950 млрд дол. Емітентами О. є уряди країн, місцеві органи влади, а також акціонерні компанії, міжнародні економічні організації. О. розміщують на національному і міжнародному ринках. Коротко- (термін погашення до 5 років), середньо- (термін погашення 6 — 15 років) і довготермінові (понад 15 років) державні позики передусім використовуються для фінансування бюджетного дефіциту, а їх відшкодування уряд здійснює за рахунок платників податків. Тому позики уряду за умов їх збільшення і нераціонального використання посилюють соціально-економічну нестабільність, зокрема, внаслідок перерозподілу під їх впливом доходів населення на користь найзаможніших верств, що поглиблює майнове розшарування, соціальну диференціацію суспільства. Крім того, великі державні облігаційні позики, надмірно збільшуючи обсяги фіктивного капіталу, обмежують споживання суспільства в майбутньому. О. акціонерних компаній є важливим засобом мобілізації додаткових фінансових ресурсів для розширення обсягів інвестицій. Вони здебільшого довготермінові, обслуговуються за рахунок прибутку від капіталізованої облігаційної позики. Емісія О. здійснюється, як правило, під реальні активи, які їм належать і на розвиток яких спрямовується облігаційна позика. Це гарантує позичкодавцю повернення коштів у разі банкрутства емітента. О., випущені акціонерними компаніями, відрізняються від акцій: власники О. не є співвласниками акціонерного капіталу (отже, не мають права голосу на зборах акціонерів) і не отримують дивіденди. Крім того, власники акцій отримують доходи залежно від загальної прибутковості компанії. Ринок О. складається з двох основних сегментів: 1) банківської системи; 2) фондової біржі. Комерційні банки купують і продають О., організовують їх розповсюдження серед населення, виплачують з цих позик доходи. Значна маса О. реалізується через фондову біржу, де вони купуються і продаються за біржовим курсом, що встановлюється залежно від їх дохідності, позичкового відсотка, співвідношення попиту і пропозиції. В Україні перші практичні спроби створення ринку облігацій здійснені 1995, емітентом виступило Міністерство фінансів України, а генеральним уповноваженим з випуску, обслуговування і погашення державної облігаційної позики — НБУ. В окремі періоди тримачам О. виплачували надмірно високі відсотки (до 140% у першому півріччі 1996), причому більшість О. потрапили до рук нерезидентів. Залежно від виду розрізняють О.: за надійністю (заставні, індексовані, конвертовані, обмінні, з ордером); за формами випуску (запис на рахунках, іменні, на пред'явника); за способом погашення (серійне відшкодування, з правом повернення, з правом відкликання); за метою випуску (на розвиток, на оновлення, на оплату заборгованостей, на вкладення коштів); за доходами (безвідсоткові, з фіксованим відсотком, з плаваючим відсотком); за терміном позики (довго -, середньо - і короткотермінові); за власністю (державні, в т.ч. муніципальні; недержавні — різних організацій; наддержавні). З точки зору тримачів О. виокремлюють: конвертовані, з ордерами, з плаваючим курсом, дохідні, серійні, відкличні, безвідкличні. За ступенем надійності (у США) виокремлюють: 1) найвищої якості — оцінка на ринку цінних паперів визначається лише рівнем ставки відсотка; 2) найкращі облігації середньої якості — їх ціна залежить від попиту і пропозиції; 3) проміжні між надійними та спекулятивними О. — вартість визначається економічною кон'юнктурою; 4) спекулятивні — відсотки за ними сплачуються здебільшого лише при поліпшенні ринкової кон'юнктури; низької якості — відсоток за ними не сплачується; найнижчої якості — цю категорію О. отримують лише при банкрутстві емітента.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити