Економічний енциклопедичний словник

Обмежувальна ділова практика — дії або поведінка організацій (фірм, підприємств, корпорацій), які забезпечують їм панування на ринку, і зловживання цим становищем. Основні форми і методи О.д.п.: угоди (письмові та усні) про ціни, поділ ринків збуту (або покупців); встановлення квот на виробництво товарів та їх реалізацію; участь у торгах за таємною угодою; встановлення демпінгових цін з метою усунення конкуренції; встановлення дискримінаційних цін або умов поставок і купівлі товарів; злиття і поглинання підприємств; колективна домовленість не допускати небажаного партнера до укладання угоди або вступу в асоціацію, яка має вирішальне значення для конкуренції; відмова вести справи на звичайних комерційних умовах; встановлення залежності поставок конкретних товарів від закупівель інших товарів у постачальника (або призначеної ним особи) та ін. Захист конкуренції і боротьба з О.д.п. у більшості країн світу здійснюється за допомогою різних форм законодавства, правил, принципів та санкцій; анти- трестівського законодавства (див. Антитрестівське законодавство), законів проти обмеження конкуренції, про державний контроль за цінами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити