Економічний енциклопедичний словник

Оборотність оборотних засобів — повернення авансованих оборотних коштів за період від купівлі необхідних матеріальних цінностей для виготовлення певної продукції до отримання готівки за її реалізацію. Визначається кількістю оборотів оборотних коштів, що є часткою від ділення собівартості реалізованої продукції на середню суму оборотних коштів, що перебували у розпорядженні підприємства, фірми, компанії в певний період (місяць, квартал, рік). Тривалість одного оберту оборотних засобів визначають діленням кількості днів у періоді на кількість обертів. За допомогою цього показника визначають ефективність використання оборотних засобів. О.о.з. у днях визначають за формулою, де а — середні залишки оборотних засобів; б — кількість днів певного періоду; с — собівартість реалізованої продукції. Показники О.о.з. вираховують як щодо всіх оборотних засобів, так і щодо окремих елементів. Прискорення обороту дає змогу підприємству вивільнити ресурси на виготовлення додаткової продукції, надання додаткових послуг, на інші цілі. Основні засоби прискорення О.о.з. — впровадження нової техніки і технології у виробництво, вдосконалення його організації, своєчасне постачання матеріалів і комплектуючих виробів, використання маркетингових досліджень, збуту продукції, налагодження платіжно-розрахункових операцій та ін. Для обчислення показників О.о.з. використовують також показник вартості продукції.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити