Економічний енциклопедичний словник

Оброк — форма феодальної земельної ренти, в якій економічно реалізувалося право феодала на землю, а отже, привласнення додаткового і частини необхідного продуктів, створених юридично залежними від нього селянами. Таке привласнення відбувалося в натуральній (натуральний О. — частина створеної в сімейному господарстві сільськогосподарської продукції та виробів промислів, яку віддавали феодалу) і грошовій (грошовий О. — частина коштів від реалізованої на ринку продукції, яку селянин сплачував феодалу) формах. Порівняно з панщиною, О. створював кращі стимули до праці (селянин завдяки продуктивнішій та інтенсивнішій праці на закріпленій за ним землі міг виробити більше продукції, а заздалегідь встановлену її частку віддати феодалу). Прогресивнішим був грошовий 0. Перехід до нього у країнах Західної Європи відбувся в XIV — XV ст. під час розпаду феодального способу виробництва. Цей процес сприяв поступовому звільненню селян від кріпосної залежності, їх частковому перетворенню на орендарів. Продуктовий О. в Київській Русі виник у IX — XI ст., в першій половині XIX ст. в Україні існувала панщина. Після скасування кріпацтва 1861 виплата О. селянами була замінена викупними платежами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити