Економічний енциклопедичний словник

Обставини нездоланної сили — надзвичайні обставини, які не залежать від сторін контракту, які неможливо подолати, а отже, й виконати свої зобов'язання. У контрактах їх ще називають "непередбачені обставини", "форс-мажорні обставини" тощо. Непередбачені обставини закріплені в Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі — продажу товарів. О.н.с. поділяють на тривалі (ембарго, війни, заборонні заходи уряду або урядових органів) і короткотермінові (землетруси, пожежі, страйки). О.н.с. звільняють контрагента від матеріальної відповідальності за прострочення чи невиконання зобов'язань за умови швидкого повідомлення партнера про настання О.н.с., тривалість таких обставин, їх наслідки тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити