Економічний енциклопедичний словник

Обстеження — проведення нагляду, перевірки, спеціального комплексного вивчення проблеми, що забезпечує надійний метод збору інформації. Розрізняють: 1) вибіркове статистичне О. — вивчення частини певної сукупності (вибірки), за результатами якого формулюється висновок про всю сукупність (використовується для оцінки кон'юнктури ринків, поточної господарської діяльності); 2) демографічне О. — збір у частини населення даних, які відображають різні аспекти відтворення населення та його причини; 3) 0. доходів населення вибіркові — спеціальні періодичні 0. про особисті доходи та джерела їх формування й використання різними групами населення та сім'ями, а також відповідні дані про їх зайнятість, вік тощо. На підставі таких О. доходять висновків про диференціацію населення за рівнем матеріального достатку, житловими умовами, життєвим рівнем; 4) управлінське О. — методична оцінка провідних зон організації з урахуванням функцій маркетингу, фінансів (у т.ч. бухгалтерського обліку), операцій (виробництва), людських ресурсів (персоналу), культури та іміджу корпорації, з метою виявлення її сильних і слабких сторін; 5) бюджетне О. — вибірковий збір даних про формування й використання бюджетів (доходів і витрат) сімей різних категорій населення; 6) О. робочої сили — вибіркове О. домашніх господарств з метою з'ясування зайнятості працездатних членів сім'ї.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити