Економічний енциклопедичний словник

Обсяг виробництва — сукупність виготовлених підприємством, фірмою, компанією матеріальних благ і послуг, що вимірюється у натуральних, вартісних та інших показниках. Продукція промислових підприємств — готові вироби, напівфабрикати тощо (див. Готова продукція). На підприємствах з тривалим виробничим циклом до промислової продукції відносять зміну залишків незавершеного будівництва. Натуральні показники характеризують продукцію підприємств у фізичних одиницях кількості, її номенклатури, асортименту, якості. Вартісні показники О.в. використовують для оцінки валової (див. Валова продукція), товарної та реалізованої продукції. Товарна продукція — сукупний обсяг продукції, виготовленої для реалізації (відправленої споживачам і тієї, що перебуває на складі), а також продукції для власних потреб. Реалізована продукція — обсяг товарів, вивезених з підприємства та оплачених споживачами або торговельними організаціями, а також обсяг оплачених послуг і виконаних робіт. О.в. вимірюється в трудових (фонд оплати праці, фонд преміювання працівників та ін.) та умовних показниках (показник умовно чистої продукції — різниця між валовою продукцією і матеріальними витратами; нормативно чистої продукції — у складі нормативної заробітної плати і нормативного прибутку). Найважливіші показники О.в. в організації за регульованої ринкової економіки — вартісні, виражені в динаміці у зіставних цінах.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити