Економічний енциклопедичний словник

Операції банків розрахункові — операції банків, які забезпечують готівковий і безготівковий грошовий оборот між різними економічними суб'єктами і базуються на переміщенні товарів, доходів або наданні послуг. Готівкові розрахунки обслуговують рух доходів і витрат населення, окремих громадян і підприємців; безготівкові обслуговують рух товарів, доходів і наданих послуг між підприємствами, фірмами, компаніями та установами, а також населенням. Двома основними методами безготівкових розрахунків є запис на рахунках і залік взаємних боргів, які також завершуються записами на рахунках. Безготівкові розрахунки здійснюються на основі комерційних або фінансових угод згідно з вимогами відповідних нормативно-правових активів. При цьому усі учасники повинні дотримуватись платіжної дисципліни, тобто своєчасно і у встановлені терміни переказувати платежі за поставлену або відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги, а також сплачувати податки до бюджету та відрахування до позабюджетних коштів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити