Економічний енциклопедичний словник

Операції процесу управління — відображення у свідомості менеджерів найважливіших дій, пов'язаних з реалізацією певної мети та похідних від неї цілей. Основними етапами О.п.у. є такі: 1) перетворення рішення на різні форми команд (усна, письмова, наказ, наряд, завдання); 2) контроль за виконанням таких завдань; 3) комплексна оцінка результатів виконання; 4) коригування (оперативне планування та ін.); 5) стимулювання виконавців для виконання поставлених цілей і завдань.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити