Економічний енциклопедичний словник

Операційне оточення підприємства — сукупність елементів зовнішнього середовища підприємства, з якими воно безпосередньо пов'язане або може бути пов'язане різними економічними відносинами. Основними елементами О.о.п. є споживачі, конкуренти, постачальники та інші ділові партнери. Зовнішнє середовище прямо (наприклад, техніко — економічні відносини з іншими підприємствами, регулювання підприємницької діяльності) і опосередковано (загальноекономічні, загальнополітичні та ін. фактори) впливає на підприємство. Розвиток зовнішнього оточення супроводжувався ускладненням і розширенням кількості факторів, які по-різному впливають на діяльність підприємства, зокрема екологічні, культурні, психологічні та ін. Водночас значно зросла кількість можливих альтернатив розвитку, що значно ускладнює вибір оптимального. На основі комплексного аналізу зовнішнього середовища розробляється стратегія його розвитку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити