Економічний енциклопедичний словник

Операційні бюджети організації — фінансові плани, складені для окремих функціональних підрозділів підприємства (фірми, компанії) та їх елементів (наприклад, бригад), в яких висвітлюються фінансові аспекти розподілу функціональних обов'язків між ними в процесі виробництва та реалізації товарів та надання послуг. Складовими О.б.о. є бюджети збуту, виробництва, матеріалів, оплати робочої сили, виробничих накладних витрат, виробничої собівартості, адміністративних витрат та ін. Складання О.б.о. розпочинається з бюджету збуту, основою якого є маркетинговий прогноз обсягів продажу товарів, рівня цін, динаміки кон'юнктури ринку та дій конкурентів. Відтак згідно з календарним графіком постачання товарів за окремими категоріями споживачів та регіонами й термінами оплати розробляють бюджет виробництва. Вихідним пунктом останнього є діючі виробничі потужності підприємства, а в разі потреби планують обсяги капітальних вкладень. Залежно від оцінки виробничих потреб, передбачених бюджетом виробництва, на підприємстві розробляють інші бюджети. Методика і послідовність складання О.б.о. в основному збігаються з техніко — економічним плануванням.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити