Економічний енциклопедичний словник

Оппенгеймер (Oppenhejmer) Франц (1864 — 1943) — німецький економіст і соціолог, представник соціальної школи. Для методології О. характерна правова інтерпретація економічних явищ. Капіталізм О. розглядав як систему розподільних відносин у сфері обігу, прибуток капіталіста — як результат нееквівалентного обміну. О. висунув дрібнобуржуазну програму перетворення суспільства на некапітапістичній основі. Вирішення цієї проблеми він пов'язував зі скасуванням великого землеволодіння, у якому вбачав причину соціально-економічних суперечностей капіталізму, і створенням нового типу господарської організації — кооперативних товариств, у яких одночасно існують одноособове й загальне володіння й праця. Вважав, що кооперативні товариства, спочатку виникнувши в сільському господарстві, внаслідок своїх переваг (економія на транспорті й посередництві, дешевий кредит тощо) поступово витіснять капіталістичні підприємства і відкриють можливості для розвитку некапіталістичним шляхом.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити