Економічний енциклопедичний словник

Оптимізація екологічна — доведення екологічної системи до найдосконалішого стану шляхом підтримання або відновлення екологічної рівноваги на різних рівнях на основі збереження природних ресурсів і генетичного фонду природи. O.e. досягається збалансованим використанням ресурсів, умов і ландшафтів; раціональним співвідношенням різних видів соціальних та господарських перетворень природних ландшафтів (наприклад, урбанізованих територій, лісів); оптимізацією екологічних елементів окремих територій (зокрема, використанням природних можливостей їх рекреації) та ін. Невиважені заходи O.e. та використання недосконалої техніки (як, наприклад, при проведенні меліорації в СРСР), а також руйнування рекреаційних зон шляхом їх забудови, масового вирубування лісів та ін., як це мало місце за режиму Я. Кучми, можуть погіршувати якість ґрунтів, посилювати нерівновагу екологічної системи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити