Економічний енциклопедичний словник

Оптимум економічний (лат. optimum — найкраще) — сукупність найсприятливіших економічних умов розвитку економічної системи, що досягається шляхом найраціональнішого використання кожної з її підсистем та елементів. У вузькому значенні O.e. — найкраще використання технологічного способу виробництва, передусім продуктивних сил, за якого досягається максимальна ефективність виробництва і праці за мінімальних витрат. Найузагальненішим критерієм O.e. є відношення отриманого суспільного продукту до сукупної суспільної праці (живої та уречевленої), що конкретизується в обсязі національного доходу, віднесеному до відповідних витрат суспільної праці, в т.ч. у розрахунку на душу населення. Водночас слід дотримуватися оптимальних співвідношень між витратами живої та уречевленої праці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити