Економічний енциклопедичний словник

Організаційна криза — різке порушення функціонування та розвитку організації, внаслідок якого не досягається поставлена перед нею основна мета та похідні від неї цілі. Основними формами O.k. є: 1) домінування структури над функцією, внаслідок чого порушується механізм визначення функцією або комплексом функцій структури організації. Це призводить до появи в організації нових підрозділів, а отже, до зростання чисельності управлінського апарату. Крім того, організація за таких умов не може адекватно реагувати на внутрішні зміни та зміни навколишнього середовища; 2) криза управлінських рішень, а отже, нових підрозділів, що передбачає появу нових рішень лише на певний період, після чого спостерігається поступове повернення до попереднього стану. При цьому пригнічується механізм саморегулювання організації, внаслідок чого її керівництво змушене займатися вирішенням багатьох поточних завдань; 3) використання застарілих організаційних структур управління (наприклад, лінійної) замість досконалих, упровадження яких диктується потребами реалізації поставлених перед організацією цілей.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити