Економічний енциклопедичний словник

Організація виробництва — об'єднання працівників з метою спільного виготовлення товарів, надання послуг, виконання робіт на підставі певних принципів, форм і методів. Такими принципами є: 1) пропорційність (передбачає на всіх етапах виробничого процесу однакову пропускну здатність щодо випуску продукції чи надання послуг, виконання робіт, а отже, однакову працемісткість); 2) паралельність (одночасне виконання окремих операцій (робіт) з виготовлення продукції, що реалізується шляхом раціонального поділу виробничого процесу на складові і суміщенням часу виконання окремих операцій); 3) прямоточність (передбачає, що оброблювані предмети повинні проходити найкоротший шлях на всіх стадіях і операціях виробничого процесу. Дотримання цього принципу забезпечується розміщенням робочих підрозділів, цехів і робочих місць за ходом технологічного процесу з метою максимального скорочення витрат часу на транспортні операції); 4) безперервність (у процесі виробництва перерви між послідовно виконуваними операціями повинні бути мінімальними або відсутніми); 5) ритмічність та ін. Принципи О.в. реалізуються у таких формах, як спеціалізація, кооперування, комбінування.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити