Економічний енциклопедичний словник

Організація громадська — об'єднання громадян на основі спільності їх економічних, соціальних, політичних, правових, національних, культурних та інших форм суспільних інтересів з метою їх задоволення або захисту. До основних ознак О.г. належать стабільність їх складу, наявність спільної мети, органів управління, орієнтація на активну діяльність, наявність програми, статуту та ін. Своєю чергою, О.г. можуть об'єднуватись у спілки, союзи, блоки тощо на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях. До найпоширеніших О.г. за типами інтересів належать профспілки, наукові товариства, союзи підприємців — як вид професійних організацій; партії, спілки молоді та ін. — соціальні організації; науково-дослідні, проектно-конструкторські тощо — науково-виробничі організації.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити