Економічний енциклопедичний словник

Організація споживачів — громадська організація, діяльність якої спрямована на захист інтересів споживачів, їхніх прав, впливу на виробників товарів, послуг і продавців. Виникла понад 100 років тому в США та організаційно оформилась у Лігу споживачів, яку 1936 було реорганізовано у Національну асоціацію споживачів США. Такі асоціації виникли також в інших розвинених країнах. З часом ця проблема стала світовою, і 1960 при ООН створено Міжнародну організацію спілок споживачів, яка об'єднує понад 175 організацій з 70 країн. Основними принципами захисту інтересів споживачів є недопущення шкоди їхньому здоров'ю, сприяння економічним інтересам споживачів; їх доступ до інформації; формування надійної правової бази. В Україні таку організацію (Асоціація товариств споживачів) створено 1989. Проте проголошені в ній права на практиці реалізуються не в повному обсязі. Це зумовлено частково тим, що в Україні, на відміну від міжнародної практики, паралельно існує державна система захисту прав споживачів, яка має реальні адміністративно-правові важелі впливу на продавців і виробників. Водночас між державною і громадською організаціями відсутня конструктивна співпраця.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити