Економічний енциклопедичний словник

Організація трудова — різновид виробничої організації, яка створюється для спільного виконання трудових функцій і виступає системою трудових відносин. Загальними ознаками О.т. є: спільна мета діяльності, сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, інформаційних та ін.) і певний спосіб їх використання, одиничний поділ праці, система стимулів до праці та морально-етичних цінностей. О.т. класифікують: за типами та формами власності, за характером трудової діяльності (виробничі, торговельні, наукові та ін.): за способами підпорядкування членів і здійснення внутрішнього контролю (адміністративні, матеріальні, моральні) та ін. Специфічними ознаками О.т., які властиві господарським організаціям, є: прагнення привласнення максимальних прибутків, реалізація своїх здібностей, некомерційних цілей та ін. Соціальна основа О.т. — трудовий колектив. Найдосконалішою О.т. є автономні бригади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити