Економічний енциклопедичний словник

Організованість систем — здатність систем (в тому числі її структурних елементів) протистояти процесам дезорганізації або підвищенню складності таких систем і розвиватись у напрямі підвищення ефективності організації за допомогою управлінських дій. Основними принципами організації виробництва, покладеними в основу оцінки рівня O.e., є раціональна спеціалізація, безперервність, пропорційність, ритмічність, надійність, гнучкість. Найважливішим критерієм оцінки О.с. є досягнення кінцевої мети за мінімальних витрат з урахуванням соціальних цінностей.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити