Економічний енциклопедичний словник

Оренда землі — форма господарювання в сільському господарстві, за якої власник землі надає її у тимчасове користування орендареві за певну плату, яка фіксується з договорі оренди. О.з. набула значного поширення в розвинених країнах світу. У Франції, наприклад, орендують більше половини земель, в Англії — до 40%, Бельгії — 68%. У США понад третина сільськогосподарських угідь є власністю держави, передається в оренду терміном на 1 — 2 роки і за виконання договору подовжується. Умови надання землі в оренду: орендар повинен мати відповідні знання й досвід роботи на землі, добре здоров'я, певний вік (в Англії — до 40 років, у Франції він до припинення 25- річного строку оренди не повинен досягти пенсійного віку), відповідний капітал, отриманий від праці на фермі, та ін. Різновид оренди — сімейна оренда, за якої глава сім'ї передає свою ділянку землі в оренду за певну плату одному з її членів. У Німеччині та Англії на цей вид оренди припадає 15 — 20% всієї орендної землі. Особливістю орендних відносин у деяких розвинених країнах світу є об'єднання сімейних ферм у сільськогосподарські корпорації (див. Кооперація сільськогосподарська). Орендна плата за землю в розвинених країнах світу висока, зокрема у США — до 10% її ринкової вартості, або в середньому 350— 400 дол. за 1 га; в Канаді на оплату оренди витрачається 40 — 45% вирощеного врожаю, у Франції — його третина. Загалом плата за О.з. у країнах Західної Європи становить 1 — 3% ціни землі (наприклад, у Німеччині і Франції така плата становила у 90-х XX ст. понад 200 ЕКЮ за 1 га). З огляду на це аграрна політика в розвинених країнах світу передбачає поступове перетворення фермерів — орендарів на власників землі через механізм викупу. Внаслідок реструктуризації колгоспів в Україні 2000 створено 2,9 тис. приватних підприємств з орендними відносинами, які володіють 17% реформованих сільськогосподарських угідь. Земельні та майнові паї селян у таких господарствах використовуються на засадах оренди. У 2004 у приватній власності перебувало 65% сільськогосподарських угідь, в т.ч. — 80% орних земель. Орендодавці мають право отримувати орендну плату в обсязі не менше 1,5% вартості орендованого паю. Мінімальна плата за оренду 1 га сільськогосподарських угідь — 73 грн. У 2000 до 80% орендарів зобов'язалися сплатити 1 % вартості орендованої землі, від 1,1 до 2% — понад 10%; понад 2% — 3,8% орендарів і менше 1% вартості — понад 5% орендарів. Проте ці зобов'язання ними ні у 2000, ні в наступні роки не були виконані повністю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити