Економічний енциклопедичний словник

Освіта безперервна — принцип організації сучасної освіти, який передбачає об'єднання всіх ступенів і типів в цілісну систему з метою постійного поповнення й оновлення знань, умінь і навичок протягом усього життя людини. О.б. є важливою складовою філософії життя людини (сенсу її існування) та засобом захисту від невизначеності і викликів майбутнього. Тому вона має бути доступною для всіх. Необхідність О.б., насамперед її розвинених форм (професійної та постпрофесійної), зумовлена швидким старінням знань і динамічним розвитком інформаційних технологій, пожвавленням міжнародної міграції робочої сили, дією закону переміни праці, закону зростання потреб, розгортанням НТР, дією основного економічного закону суспільства (для капіталізму — закону виробництва і привласнення максимальної додаткової вартості). Однак концепція О.б. і шляхи її реалізації ще недостатньо обґрунтовані. Зокрема, потребують істотного поліпшення такі її вимоги, як послідовність, наступність, комплексність, гуманізація та екологізація освіти, а отже, кардинальні зміни у навчальних програмах, що у кінцевому підсумку вимагає значно більших фінансових витрат.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити