Економічний енциклопедичний словник

Основний бюджет підприємства — загальний фінансовий план діяльності підприємства (фірми, компанії), в якому зіставлено передбачувані надходження грошових коштів і витрат у плановому періоді (як правило, за один рік) з метою виконання поставлених цілей, а отже, функцій. Основними функціями О.б.п. є планування, координація, мотивація, інноваційна, новаторська, відтворювальна, контроль за виконанням та оцінка ефективності. О.б.п. складається з бюджету інвестицій (в якому планується інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства і визначаються джерела і напрями інвестицій); бюджету доходів, в т.ч., прибутків і витрат, де прогнозуються фінансові результати, рентабельність тощо; бюджету руху грошових ресурсів, де планується календарний графік очікуваних надходжень і видатків грошових коштів і за допомогою якого забезпечується безперервність фінансування діяльності підприємства та оперативний контроль за їх рухом, а також бюджету за балансовим листом, який характеризує фінансові зобов'язання та вкладення підприємства за основними рахунками активів і пасивів. Найпоширенішим є використання О.б.п. у великих промислових і торговельних компаніях США.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити