Економічний енциклопедичний словник

Банківські ресурси — сукупність фінансових ресурсів, що сконцентровані в банках і використовуються для активних операцій. Трьома основними складовими Б.р. є: 1) власні кошти (статутний капітал, фонди та загальні резерви банку, нерозподілений прибуток); 2) залучені кошти (рахунки і депозити інших банків, депозити і вклади фізичних осіб, депозити юридичних осіб, цінні папери власного боргу — ощадні сертифікати, векселі); 3) позичені кошти (міжбанківські кредити, емісія боргових зобов'язань, облігацій).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити