Економічний енциклопедичний словник

Основні пропорції світової економіки — співвідношення між окремими підрозділами, підсистемами та елементами світового господарства, які характеризують стан та закономірності його розвитку здебільшого у межах технологічного способу виробництва за певний період. О.п.с.е.: між основними групами країн (розвиненими, тими, що розвиваються, і країн з перехідною економікою); співвідношення між попитом і пропозицією на світовому ринку; між сумою цін товарів і послуг у світовій торгівлі та кількістю міжнародних ліквідних засобів, що опосередковують рух товарних потоків і послуг. В окремих сферах світового господарства формуються пропорції між добувними та обробними галузями промисловості; промисловістю і сільським господарством та ін. Міжнародні пропорції формуються і в окремих підсистемах світо- господарських зв'язків. У науково-технічній сфері це співвідношення між фундаментальними дослідженнями і прикладними розробками, між цивільними і військовими НДДКР та ін.; у валютно-фінансовій сфері — динамічні пропорції між основними світовими валютами, що опосередковують рух товарів і послуг на світовому ринку, між реальним і фіктивним капіталом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити