Економічний енциклопедичний словник

Основні фонди — техніко — економічна форма засобів праці, що функціонують у виробничому процесі протягом багатьох кругооборотів, частково, в міру зношування, переносять свою вартість на новостворений продукт, відтворюючись через кілька виробничих циклів, але не розкривають своєї соціально-економічної сутності (див. Основний капітал). На початок 1992 загальний обсяг О.ф. у сфері матеріального виробництва в Україні становив 331 млрд крб, в т.ч. у промисловості — 48%, сільському господарстві — 24; транспорті і зв'язку — 19, будівництві — 4; торгівлі, громадському харчуванні та інших галузях сфери матеріального виробництва — 5%. У 1990 вартість О.ф. становила 474 млрд крб. Розрізняють первісну (балансову) вартість О.ф. (вартість О.ф. у період їх створення чи придбання, що обчислюється як сума витрат на спорудження або придбання О.ф., у т.ч. витрат на їх доставку та встановлення), відновну вартість (витрати на відновлення О.ф. на певний час) і залишкову вартість (відображає їх вартість за вирахуванням частини вартості, перенесеної на готовий продукт). Ефективність використання О.ф. характеризується такими узагальнювальними показниками, як фондовіддача і фондомісткість, а також окремими частковими показниками. Якісну характеристику діючих О.ф. відображає показник їх зношення, а динаміку відтворювальних процесів О.ф. — коефіцієнт оновлення і вибуття. Наприкінці 90-х фізичне зношення О.ф. становило бл. 70%, моральне старіння О.ф. — 95%. І коефіцієнт їх оновлення має тенденцію до зниження, внаслідок чого відбувається інтенсивне нагромадження фізично застарілих виробничих О.ф. Обсяг О.ф. 2000 у фактичних цінах становив 845,7 млрд грн, в т.ч. у промисловості — 31,5%, у сільському господарстві — 13,6, транспорті — 11,5, зв'язку — 1,1, будівництві — 2,0, торгівлі та громадському харчуванні — 1,7%. У 2003 обсяг О.ф. становив 990 млрд грн, у тому числі в промисловості — 349 млрд, у сільському господарстві — 80, транспорті і зв'язку — 147, будівництві — 24 млрд грн. Загалом коефіцієнт оновлення О.ф. в Україні на початку XXI ст. становить 3%. У США до О.ф. відносять устаткування, будівлі (43 групи); землю і товарно-матеріальні запаси.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити