Економічний енциклопедичний словник

Особиста унія — форма злиття найбільших банків та їх об'єднань з промисловими, транспортними і торговими монополіями на основі переплетення особистих інтересів, внаслідок чого формуються фінансово-промислові групи. Такі інтереси виникають при наданні могутніми комерційними банками значних сум кредитів, скуповуванні акцій не фінансових монополій, і навпаки — при вкладанні останніми частини своїх капіталів у фінансово-кредитну сферу через придбання акцій банківських компаній, участі у визначенні стратегічної політики банків. При цьому відбувається включення вищих посадових осіб могутніх комерційних банків до складу наглядових рад, правлінь не фінансових монополій, а керівників останніх — до управлінських органів великих банків. Таке взаємопроникнення інтересів нерідко базується на родинних зв'язках. За сучасних умов О.у. все більше набуває транснаціонального характеру. Міжнародна міграція і взаємопроникнення капіталів призвели до виникнення О.у. монополій різних країн. Крім того, О.у. доповнюється поєднанням з вищими і найвищими чиновниками шляхом їх підкупу, в т.ч. надання пакетів акцій. Водночас представники монополістичного капіталу проникають до структур державної влади, отримують реальні важелі впливу на політичні, економічні, соціальні процеси у суспільстві.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити