Економічний енциклопедичний словник

Особистий дохід — дохід, отриманий від результатів власної праці для задоволення індивідуальних потреб. Розрізняють номінальний і реальний, грошовий і натуральний О.д. Частина грошових доходів, що не витрачається на придбання товарів і послуг, не відноситься до реального доходу, а загальна сума отриманих грошових доходів є номінальним грошовим доходом. Крім того, розрізняють номінальну і реальну купівельну спроможність грошових доходів (див. Номінальна заробітна плата). Основна маса О.д. — заробітна плата, пенсії, всі види допомог, стипендії та ін. Натуральний дохід — надходження від особистих підсобних або кооперативних та ін. господарств у натуральній формі. До О.д. можуть входити деякі пільги. Джерела формування О.д.: державна, колективна (в т.ч. кооперативна), приватна й особиста власність. Доходи населення 2003 становили в Україні бл. 216 млрд грн, в т.ч. 42,4% — заробітна плата, соціальні трансферти — 38,8%, доходи від власності — 2,4%, прибуток та змішаний дохід — 16,4%.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити