Економічний енциклопедичний словник

Особистість соціальна — сукупність соціально значущих рис і якостей індивіда, трудового колективу, соціальної верстви або групи, які формують певну цілісність, зумовлену системою соціальних відносин, соціально-економічною діяльністю людей та їх взаємодією у процесі цієї діяльності. Видами такої діяльності є економічна, соціальна, правова, політична, культурна, ідеологічна тощо, тому в O.e. розрізняють економічні, соціальні, правові та інші риси й якості, які зазнають змін у процесі історичного розвитку. O.e. має свої специфічні потреби, інтереси, використовує різні знаряддя праці. Важливою складовою O.e. є розвиток самосвідомості — неповторності, індивідуальності людини (власної самооцінки та самоповаги) як члена трудового колективу, організації, суспільства, виконуваних індивідом соціальних функцій, його соціальної поведінки. Особистість формується передусім у сім'ї, цілеспрямованим вихованням, навчанням, прилученням до надбань культури, до участі в різних видах асоційованої соціальної діяльності, в процесі яких людина оволодіває сукупністю знань, навичок, морально-етичних якостей, ціннісних орієнтирів та ін. Найважливішу роль серед різних видів діяльності у формуванні O.e. відіграє економічна діяльність. Саме у цій сфері формуються такі соціальні якості людини, як творчі здібності, професійні властивості й навички, раціональне економічне мислення, різні психофізичні якості (цілеспрямованість, психологічна стійкість та ін.).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити