Економічний енциклопедичний словник

Банківські розрахунково-грошові документи — документи, на підставі яких здійснюють банківські операції. За джерелами виготовлення розрізняють клієнтські (платіжні доручення, чеки, вимоги доручень та ін.) і банківські (авізо, меморіальні, витратні, позабалансові ордери) Б.р.-г.д.; за економічним змістом — прихідні касові (прихідні касові ордери, об'яви про внесення готівки, супровідні відомості до інкасаторських сумок), меморіальні (розрахункові чеки, доручення, заяви на відкриття акредитиву та ін.), з позабалансових рахунків (прихідні та витратні позабалансові ордери); документи для ведення позасистемного обліку й контролю (з депозитних, кредитних та інших операцій банків — кредитні договори, договори кореспондентських відносин, депозитні договори тощо, а також страхові поліси, гарантії та ін.). Грошові чеки, векселі, акції, депозитні сертифікати та інші важливі документи й цінні папери повинні зберігатися в приміщенні каси.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити