Економічний енциклопедичний словник

Охорона праці — система забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини у трудовому процесі, яка ґрунтується на сукупності законодавчих актів і відповідних їм соціально-економічних, технічних, гігієнічних та організаційних нормах, правилах, інструкціях тощо, обов'язкових для адміністрації, робітників і службовців підприємств, організацій та установ різних форм власності. Загальний нагляд і контроль за їх дотриманням покладено на органи прокуратури, спеціалізовані державні органи (енергонагляд, санітарний нагляд та ін.), а також на профспілки та галузеві служби техніки безпеки, О.п. в Україні в 90-х XX — на початку XXI ст. здійснювалася незадовільно. Внаслідок цього на підприємствах через нещасні випадки каліками стали майже 100 тис. осіб. Особливу загрозу здоров'ю працівників становила незадовільна О.п. на шахтах (див. Травматизм виробничий).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити