Економічний енциклопедичний словник

Оцінка вартості грошей — методи визначення вартості грошей у часі. Така вартість змінюється з урахуванням норми прибутку на грошовому ринку, в т.ч. ринку цінних паперів. Своєю чергою, норма прибутку може вимірюватись нормою позичкового відсотка або нормою виплати дивідендів на прості і привілейовані акції. Двома основними методами є метод прирощення і метод дисконтування, які базуються на техніці відсоткових обчислень. За допомогою методу прирощення визначається майбутня вартість поточної суми грошей через певний проміжок часу з урахуванням відсоткової ставки. За допомогою методу дисконтування визначається оцінювана величина грошей в певний період часу залежно від її відомих або передбачуваних значень у майбутньому. Метод прирощення передбачає використання простих і складних відсотків. Прост відсотки використовуються за методом прирощення за формулою FV = PV*(1 + r) п, де FV — майбутня вартість (величина); PV — поточна вартість; п — кількість періодів дисконтування; г — відсоткова ставка. За методом дисконтування прості відсотки використовуються за формулою. Складні відсотки за методом прирощення використовуються за формулою FV = PV * (1 + r) * п, де n — кількість періодів часу, на яку проводиться вкладення; а за методом дисконтування — за формулою.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити