Економічний енциклопедичний словник

Оцінка загального розміру банківських ризиків — метод визначення таких ризиків за допомогою низки основних критеріїв і показників. Для визначення О.з.р.б.р. використовують формулу розрахунку загальних ризиків комерційного банку, де Н — ступінь допустимих загальних ризиків банку: Р. — ризики банку за і-ми операціями або зважені за ступенем ризику активи банку (і = 1, 2.....,n), Е— ризики країни; К — капітал банку. Найважливішими критеріями оцінювання банківських ризиків є показники: 1) низького рівня таких ризиків (від 0 до 5); 2) середнього рівня (від 5,1 до 10); 3) критичного рівня ризиків (від 10 і вище, що означає можливість фінансового краху у найближчий час). Точніше О.з.р.б.р. визначається за допомогою коригуючого коефіцієнта ризику кредитування позичальників комерційними банками в будь-якій країні за формулою де Е— коефіцієнт ризику країни, EF— максимально можлива сума впливу всіх врахованих чинників (10л); E — ступінь впливу кожного чинника (i= 1, 2, ...., n). На цій основі визначається коефіцієнт ризику за кожним позичальником за такою формулою, де К — коефіцієнт ризику за кожним позичальником, К — коригуючий коефіцієнт ризику, який враховує кредитоспроможність клієнта, ступінь його ризикової самостійності, забезпеченість трудовими ресурсами, достатність капіталу та ін.; R — розмір ризиків, пов'язаних з конкретною операцією (i= 1, 2, ...., n); К — прибуткові вкладення за позичальником; E — коригуючий коефіцієнт, який враховує вплив зовнішніх чинників (ризик країни) на покриття ризику конкретного клієнта банку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити