Економічний енциклопедичний словник

Оцінка культурних вимірів за моделлю Г. Нофстеде — сукупність основних типів відмінностей національних культур. До таких типів, згідно з концепцією Г. Нофстеде, належать: 1) дистанціювання влади, тобто ступінь нерівномірності розподілу влади в суспільстві; 2) сприйняття невизначеності, ступінь того, наскільки людей лякають не визначені ситуації і наскільки вони намагаються їх уникнути; 3) індивідуалізм — колективізм, тобто ступінь відчуття людьми себе частиною будь-якої організації, наскільки вони покладаються на неї і наскільки їх поведінка зумовлена інтересами такої організації; 4) мужність — жіночість, тобто ступінь того, наскільки культурі притаманна самовпевненість, прагнення до домінування та експансія, з одного боку, та орієнтація на людей, почуття і якість життя — з іншого; 5) конфуціанський динамізм — ступінь прагматичності та орієнтованості культури на майбутнє, з одного боку, або на минулий досвід і короткотермінову перспективу — з іншого.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити