Економічний енциклопедичний словник

Оцінка якості товарів і послуг — комплекс найважливіших методів, за допомогою яких вимірюються окремі показники якості продукції та надання послуг. До таких методів належать: 1) інструментальний (базується на використанні технічних засобів, за допомогою яких визначаються твердість, міцність, зміст окремих хімічних елементів); 2) експертний метод (передбачає узагальнення думок членів експертної групи); 3) органолептичний (ґрунтується на аналізі сприйняття органами чуття членів експертної групи таких властивостей продукції, як форма, колір, гармонійність, смак тощо); 4) статистичний (передбачає використання математичної статистики для збирання та обробки інформації про показники якості продукції та відповідних процесів); 5) розрахунковий (за допомогою відповідних формул визначаються показники якості товару з урахуванням інших показників, отриманих за допомогою різних методів, наприклад, інтегрального економічного показника якості машин); 6) соціологічний (базується на проведенні опитування споживачів про якість продукції, після чого отримані дані обробляються); 7) комбінований метод (передбачає одночасне використання декількох методів). Так, інтегральний економічний показник якості машин обчислюють за формулою, де Em — корисний ефект від експлуатації машини за нормативний час її служби; Ц — витрати на придбання машини; В — витрати на зберігання, експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт машини за нормативний термін її служби без урахування амортизації на відновлення. Своєю чергою, показник В визначається за формулою, де Вt — витрати на зберігання, експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт (без урахування амортизації на відновлення) у певному році t; Е — норма дисконтування.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити