Економічний енциклопедичний словник

Очікування — поведінка суб'єктів ринкової економіки, що змінюється залежно від подій, які відбулися в минулому, відбуваються тепер або можуть відбутися. Поняття "О." вперше запровадив у науковий обіг Мюрдаль. В концепції О., розробленій західними вченими, стверджується, що раціонально мисляча людина навіть за відсутності повної інформації організовує свою поведінку в О. певного результату в майбутньому, прагне отримати максимальну вигоду за незначних витрат своєї енергії, докладає певні додаткові зусилля в надії отримати кращі результати, а отже, існує взаємозв'язок між результатами праці та її очікуваною винагородою. Американський учений В. Врум 1964 запропонував концепцію, у якій він виходив з припущення, що раціональна за своєю природою людина ощадлива навіть коли не має досить повної інформації. Дещо досконалішою була концепція раціональних О., обґрунтування якої вперше намагався зробити 1961 американський економіст Р. Мут щодо моделі циклічних коливань, безвідносно до проблеми інфляційного зростання цін. Приблизно так тлумачать раціональні О. сучасні англійські економісти, стверджуючи, що принцип раціональних О. означає використання індивідами всієї доступної та наявної інформації, яка стосується справи, при формуванні своєї думки про перспективи на майбутнє, або що вони, принаймні, використовують інформацію включно до того моменту, коли гранична вартість її отримання та опрацювання не стане рівною граничній вигоді від цієї діяльності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити